آنکه طمع را شعار خود سازد خودرا خوارساخته و هرکه پريشانحالی خويش را با ديگران در ميان نهد ، تن به ذلت داده است و کسی که زبانش براو فرمان راند بی ارج شود.

علی (ع) نهج البلاغه سيد رضی صفحه 795 پاراگراف دوم

سينه عاقل صندوقچه راز اوست و خوش رويي دام دوستی است و بردباری گورگاه زشتی ها .

علی (ع) نهج البلاغه سيد رضی صفحه 797 پاراگراف دوم

از اين انسان درشگفت شوئيد ، به قطعه ای پيه می بيند و به پاره گوشتی سخن می گويد و به تکه استخوانی می شنودو ازشکافی نفس می کشد .

علی (ع) نهج البلاغه سيد رضی صفحه 797پاراگراف هفتم

کارها دستخوش تقديرند ، آنسان که گاه تدبير سبب مرگ شود .

علی (ع) نهج البلاغه سيد رضی صفحه 801پاراگراف شانزدهم

هرکه عنان مرکب آرزو را رها کند و در پی آن بشتابد مرگش بلغزاند و برزمين زند .

علی (ع) نهج البلاغه سيد رضی صفحه 803پاراگراف هيجدهم

ترس قرين نا اميدی است و شرم موجب محرومی است وفرصت می گذرد چونان که ابرها می گذرند ، فرصتهای نيکورا غنيمت شمريد.

علی (ع) نهج البلاغه سيد رضی صفحه 803پاراگراف بيستم 

هيچکس چيزی را دردل نهان ننمود ، مگر آنکه درسخن نابجايي که از دهانش می پرد ، يا در صفحات چهره اش ، هويدا شود.

علی (ع) نهج البلاغه صفحه 805 پاراگراف بيست و هشتم

ادامه........                  

/ 3 نظر / 5 بازدید
ad2

سلام. مهم نيست با چه عنوانی کنار هم باشيم ، مهم با هم بودن است. نوشته های زيبايی داری .وبلاگ من هم ‏به روز شد اگه دوست داشتی بيا .خوشحال ميشم .تورا من چشم در راهم .<<یا حق>>‏

مريم

سلام خوبی متنت زيبا بود وبلاگ خوبی داری اومدم باز هم دعوتت کنم به روزم و منتظر شما دوست خوبم موفق و پيروز باشی قربانت مريم