ای قصر دل افروز

ای قصر دل افروز که منزلگه انسی       یا رب مکناد آفت ایام خرابت

شرح بیت

ای عارف ربانی و ای ماوای و پناهگاهی که شاد کننده دلهائی هستی که با تو خو گرفته اند،  مواظب باش که بلاها و مصائب روزگار فرح و شادابی  ات را از بین نبرد  ، و یا طوفانها و سیل ها و زلزله ها خرابت نسازد ، انسان اگر تمنیات و خواهش های نامعقول را در خویشتن محو و  زایل سازد و زمینه های لازم را برای وصال به آواها و نداهای ملکوتی فراهم نماید ،  و با خصلتها و آداب والا خوبگیرد ،  و با شنیدن ندای ملکوتی حق ضمیر درونش را نوازش دهد ،  می تواند معبود واقعی خودرا در یابد ،  حق تعالی منزلگه انس قلوب مومنین و معتقدین می باشد ،  اگر انسانها نفوس خودرا از آفات و تهاجمات شیاطین زمانه مصون نگه دارند ،  و شیوه های نیک و پسندیده را در حیات خویش برگزینند ،  و روز به روز با تلاشهای سازنده و عزم واراده تام به طرف عشق و انسانیت حرکت کنند ،  ابلیسیان روزگار نمی توانند در اراده آهنین آنها نفوذ کنند،  با دور نمودن روش ها ومتدهای شیطانی از وجود خویش می توانیم به سکون و آرامش نهائی نائل گردیم.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید