گذرزمان

گذرزمان

یک سال از عمر ما سپری شد با گذشت زمان دوره خزان ما نیز فرا می رسد و هرلحظه که می گذرد جوانی و شباب رو به افول می رود، چه کنیم ؟ مگر می توان با تحولات و دگرگونی های طبیعت و جهان هستی مقابله کرد و خواهان توقف زمان شد ، چنین چیزی فعلا امکان پذیر نیست . تنها عملی که از دست ما برمی آید استفاده بهینه از لحظات زندگی است و برما واجب است که اندکی در عملکرد خود تامل و تفکر کنیم و ارزیابی دقیقی از گذشته خود داشته باشیم که تا بحال چگونه از فرصتها بهره های لازم را برده ایم و اوقات گرانبهای خودرا در کجاها صرف کرده ایم آیا از آن بطور مثبت و سازنده بهره مند شده ایم و درصورت امکان و با داشتن توانایی مالی و قدرت سیاسی و اجتماعی دست بینوائی را گرفته و به سوی تکامل و پیشرفت سوق داده ایم یا نه ؟ برعکس خودرا به لجن زار انداخته و فریب ظاهر دنیا را خورده و شیفته دنیای مکار و حیله گر گشته ایم و حتی ترحمی به خود و اطرافیان نیز نکرده ایم  آیا زندگی مان فقط در مادیات و پول خلاصه شده و واقعا چنین سرگذشتی را دارا هستیم ؟ آیا زورو تزویر و حیله و کلک در زندگی ما عجین شده است اگر چنین است وای برحال ما که از منطق عشق و آزادی فاصله زیادی داریم 53.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید