انسان چگونه موجودی است (1)

انسان  ، خود نوعی حيوان است ، از اين رو باديگر جانداران مشترکات بسيار دارد اما يک سلسله تفاوت ها با هم جنسان خود دارد که اورا از جانداران ديگر متمايز ساخته است ، و به او مزيت و تعالی بخشيده  و اورا بی رقيب ساخته است ، تفاوت عمده و اساسی انسان باديگرجانداران که ملاک انسانيت او است و منشا چيزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گرديده است در دوناحيه است : بينش ها و گرايش ها.

آگاهی انسان و شناخت او از ظواهر اشيا و پديده ها عبور می کند و تا درون ذات و ماهيت آنها و روابط ووابستگی های آنها و ضروتهای حاکم برآنها نفوذ می نمايد آگاهی انسان نه در محدوه منطقه و مکان زندانی می ماند و نه زنجيره زمان آن را درقيد و بند نگه می دارد هم مکان را درمی نورددو هم زمان را.

انسان موجودی است ارزشجو ، آرمانخواه و کمال مطلوب خواه ، آرمانهايی را جستجو می کند که مادی و ازنوع سود نيست ، آرمانهايی که تنها به خودش و حداکثر همسرو فرزندانش اختصاص ندارد ، عام و شامل و فراگيرنده همه بشريت است ، به محيط و منطقه ای خاص از زمان محدود نمی گردد انسان آنچنان آرمانپرست است که احيانا ارزش عقيده و آرمانش فوق همه ارزشها ی ديگر قرارمی گيرد آسايش و خدمت به انسانها از آسايش خودش با اهميت تر می گردد.

نقل از کتاب انسان و ايمان تاليف استاد مطهری

/ 3 نظر / 5 بازدید
فاطمه

سلام.مزسی که سر زديد...وبلاگ خيلی خوبی داريد...

اتش روح

از نظرت در وب لاگ ممنونم.اميد وارم موفق باشی.و به اميد ديدارت در وب لاگ... و انگاه روح ..بازم سر بزن....خوشحال ميشم.

نازنين

باشد که اينگونه باشيم... بارانی باشی.