عشاق واقعی

تنگناهای زيادی در فرا روی عاشق وجود دارد . درست است که حرف های زيادی در مورد عشق و عشق ورزيدن مطرح شده است . و داستانهای طولانی و تمثيل های متفاوتی به رشته تحرير در آمده است . هرکدام از اين آثار بخشی از پديده عاشقی را می رساند . عشق و عشق ورزيدن در اصطلاح عامه مردم به عشق مجازی تعبير شده است . عاشق مداوم مورد ملامت و نکوهش سرزنشگران غافل از حقيقت قرارمی گيرد . و حتی در بعضی مواقع عرصه را براو تنگ می کنند و اورا ازامکانات مادی و معنوی محروم می سازند .وای به حال عاشقی که همدم ناسازگاری داشته باشد زندگی دنيوی او به جهنم سوزناکی مبدل می گردد. متاسفانه در اين دورو زمانه عاشقان از مظلومترين و محرومترين انسانهای روی زمين اند . از همه چيز محروم اند و درسخت ترين شرايط زندگی می کنند . ولی انسانهای مقاوم و صبوری هستند . صبرو استقامت و تحمل رنج بيکران از خصوصيات بارز عشاق واقعی است . عشاق واقعی کاری با زمانه و ملامتهای سرزنشگران ندارند آنها از زمانه فراترند . لطف و صفا در درونشان همانند چشمه جوشان شعله وراست . اهل صلح و صفااندچون تمام انسانها را هم نوع خود تصور می کنند هرچه که برای خويشتن می خواهند برای هم نوعان خود نيز آرزو می کنند . زندگی عشاق با حيات ساير مردم فرق دارد . مردم عادی غرق  در ماديات اند ولی عاشقان راستين از مفاخر دنيا بدورند . از ايام عشق غفلت نمی ورزند چون به لحظه وصال اميدوارند . مثبت انديشيدن و مثبت زندگی کردن دروجود آنها ريشه دوانيده است درست است که عشاق تشنه وصال اند ولی لحظه ای از دوست غافل نيستند . آنچه که دوست می خواهد آن را خواهانند چونکه رضايت دوست برای عشاق از همه چيز مهم تر است .

صبرکن ای دل که صبر سيرت اهل صفاست   

چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست

/ 3 نظر / 4 بازدید
سارا

عشق واقعی يعنی مردن برای معشوق . وبلاگ جالبی بود با مطالب قشنگ مرسی به وبلاگ من سر زدی .موفق باشی

حسين

عشق درياي بی کران. ممنون که به من سر زدين.مطالب وبلاگتون جالبه. واقعا جالبه.از نظرات سازنده تون هم ممنون.

مسافرغريب

وای به حال عاشقی که همدم ناسازگاری داشته باشد اين جمله تون يعنی چه؟ من متوجه نشدم .به نظرم آمد بيشتر عشق معنوی منظور نظرتون هست اما اين جمله با نظرم سازگار نبود . چون در عشق معنوی همدم ناسازگار نيسن . اين ماييم که رسم عاشقی بلد نيستيم