کارمند دانا سازمان توانا (۱۱) موج

 

سرزنش

به جای محکوم کردن مشتری بهتر است اورا بشناسيم ، نياز اورا تشخيص دهيم و به جای سرزنش اورا آموزش دهيم و بدانيم مشتريان يک سازمان مختلف هستند : ارباب رجوع ، خانواده ها ، کارکنان و درنهايت جامعه ، مشتريان سازمانها هستند .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

موج

شخصی که تازه کارمند شده بود ازپدرش که عمری درادارات کارکرده بود پرسيد : چه کنم کارمند خوبی باشم ؟پدرگفت : هيچ گاه کاررا (( بيگاری )) ندان ! اگر از کارت متنفر شدی ، آرام آرام از خود بيزار خواهی شد ، کار مثل موج است اگر زيرکار بمانی غرق خواهی شد ولی اگر روی کار سوار شوی چون موج سواری از کارت لذت خواهی برد.

 

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

هفت راز

اعتماد، چسب هرسازمانی است که افراد را کنار هم نگه می دارد .

احترام ، اکسيژن هر سازمان است که افراد با آن زندگی می کنند .

مشارکت ، يکپارچکی هر سازمان است که افراد بوسيله آن باهم همکاری می کنند .

يادگيری ، تازگی هرسازمان است که افراد با آن هرروزتازه می شوند .

صداقت ، چشمه ی هرسازمان است که افراد از آن می نوشند .

معنويت ، بال هر سازمان است که افراد از آن می نوشند .

عشق به کار ، راز نجات هرسازمان است که بوسيله آن سازمان و افراد آن نجات می يابند .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

مدير هوشمند

هرمدير سازمانی که روی دانايی افراد سرمايه گذاری می کند نشان می دهد که هوشمند تراز بقيه است .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

                 ادامه ....                                                                                 برگشت به صفحه اصلی

 

 

/>/>/>

/ 2 نظر / 5 بازدید
هاتف

سلام علی جان...خوبی عزیز؟...از اينکه مدتی هست که به من سر نزدین هم ممنونم ...راستی بامرام کجاهایی؟؟؟.بابا دلمون برات تنگ میشه ها...و...بعدشم دير اومدن من بخاطر کار زيادمه وگرنه هر فرصتی که گير بيارم حتما به شما سر ميزنم ..مطالبتم که طبق معمول خوب و عالی بود...موفق باشی ....همواره برقرار عزيز.... من هم فراموشت نميکنم ... تو هم فراموشم نکن...آپم.باي

خـــــــــــاله ســــــــــارا

واقعا به اين معتقدم که آدم بايد شغلشو دوست داشته باشه ...يا حداقل از محيط کارش متنفر نباشه ... من که يه ماه بيشتر دوام نياوردم قاصدک به روز شد !