مردانگی مرد

مردانگی مرد به زیرکی و هوشیاری اوست نه به صورت او ، مردانگی مرد به همت اوست نه به مال او

به هشیاری و زیرکـی مرد باش         نه با صورت از دیگران فرد باش

به عزم قوی مرد شو نی به مال       که برمال خواهــد رسیدن زوال

 

نقل از صفحه 41کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

 

عارف کسی است که نفسش را بشناسد و آزاد کند و از آنچه اورا از خدا دور می سازد یا به هلاکت می رساند پاک گرداند.

بود عارف آنکس که خودرا شناخت       زبند هوی نفسش آزادساخت

زغیرخدا لـــــــوح دل را زدود        رها خــود زبندهلاکت نمود

 

نقل از صفحه 42کتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار حضرت علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا الله مجدی

/ 0 نظر / 23 بازدید