زبان ترازوی سنجش

 

زبان ترازوی سنجش انسانیت آدمی است

تــرازوی انسان زبانش بود        زبان آفت جسم و جانش بود

هم از او بود فخرنام آوری       زفـرهنگ و دانش پیام آوری

 

نقل از صفحه 45ازکتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا ء الله مجدی

 

مومن به هنگام خوشی شاکر ، و موقع گرفتاری شکیبا به وقت فراوانی نعمت بیمناک است

چو کسی را به دل نور ایمان بود          بسی شکر گوید چو شادان بود

صبوری کند او به وقت بـــلا          چو منعم شود ترسد او ازخـدا

 

نقل از صفحه 47ازکتاب هزارگوهر منتخب کلمات قصار علی (ع) از نهج البلاغه مترجم سید عطا ء الله مجدی

 

             

/ 0 نظر / 38 بازدید