دربستردرون بخش شصتم

محبت و عشق مستلزم نهفته شدن و نادیدن عیبها و نقصهاست این دو معنی چنان دریکدیگرپیوسته اند که تشخیص تقدم یکی بردیگری دشواراست می گویند محبت کوروکرمی کند ولی می توان گفت که نخست آدمی از شهود عیب ونقص ، سبب حاجتی باطنی از قبیل دفع شهوت و یااحتیاج مبرم به انس و الفت ، کوروکرمی شود و سپس سلطان عشق و محبت بردل استیلا می یابد و تارویت نقائص و عیوب باقی باشد محبت به افراط پنجه درضمیر نمی افکند و درتصرفش نمی آورد زیرا دراین حالت هنوز عقل برمسند قضا وداوری متمکن است و ازافراط برحذر می دارد و به سوی اعتدال و نگهداشتن حدود اشیا به تناسب نفع و ضررآنها رهبری می کند عذرخواه ناگهانی و شفیع مستمردرگفته ی مولانا عشق ومحبت و یا آن حاجت درونی است که بدان اشارت کردیم وهموست که خطاهارا می پوشد و همواره شفاعت می آغازد، فرخی سیستانی هم بدین نکته اشارت کرده است .

گویند که معشوق توزشتست و سیاه     گرزشت و سیاهست مرانیست نگاه

مــن عاشقم و دلم بر اوگشته تباه     عاشق نبود زعیب مـــعشوق آگاه

مولانامی گوید:

عیب بینی از چه خیزد از عقل ملول      تشنه هرگزعیب دانددید درآب روان

می توانیم بگوییم که مقصودکرم اخلاق وسعه ی صدرو اغماض و بخشایش است .

 

نقل از صفحه1022-1021--  از کتاب شرح مثنوی شریف جلد سوم جزنخستین از دفتر اول تالیف بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زوار

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مريم

سلام عزيزم من يه سايت عالي براي عرضه لباس هاي اصل و اورجينال ترک زدم که خيلي جالبه بهم سر بزن و در صورت تمايل تبادل لينک داشته باشيم... مرسي از اينکه مياي منتطرم