نکته ای شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش سوم

نکته های شیرین و عبرت انگیزی درمورد ازدواج بخش سوم

53.gif53.gif           53.gif53.gif          53.gif53.gif       

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود ، بهترین دوست شما می شد .53.gif

بردون

با همسر خود مثل یک کتاب رفتارکنید و فصل های خسته کننده اورا اصلا نخوانید .53.gif

سونی اسمارت

برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد باید کرباشد و زن لال .53.gif

سروانتس

ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ شجاعت می خواهد .53.gif

کریستین

تا یک سال بعد از ازدواج ، مرد وزن زشتی های یکدیگر را نمی بینند .53.gif

اسمایلز

پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آن هارا روی هم بگذارید .53.gif

فرانکلین

خانه بدون زن گورستان است .53.gif

بالزاک

تنها علاج عشق ، ازدواج است .53.gif

آرت بو خوالد

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هردو زنده می شوند و اگر بد شد هر دو می میرند.53.gif

سعید نفیسی

ازدواج عبارت است از سه هفته آشنائی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ وسی سال تحمل .53.gif

تن

شوهر مغز خانه است و زن قلب آن .53.gif

سیریوس

عشق سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .53.gif

بالزاک

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم.53.gif

لرد لو چستر

مردانی که می کوشند زن هارا درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.53.gif

بن بیکر

     ادامه دارد

/ 0 نظر / 8 بازدید