شراب خورده

شراب خورده و خوی کـرده  میروی به چمن     که آب روی تو آتش در ارغــوان انـداخت

شرح بیت

خودرا آراسته به حقایق نموده ای و همه چیز برایت آشکار و عیان شده است دنیای تو با دنیای افراد معمولی فرق دارد آنچه که تو مشاهده می کنی افراد عادی از درک آن عاجزند ، با تمرین و ممارست به جایی رسیده ای  که توانایی شناخت ناشناخته ها برایت حاصل شده است و به مرتبه ای  از مراتب نورانیت حصول شده ای  وخصلت و خوی معشوق در وجودت متجلی گشته است ، و درچمن سرسبز عشق مشتاقانه قدم می زنی ، باز هم امکانی برای کوشش و تکاپو وجوددارد چونکه تا بحال توانسته ای گوشه ای از حقایق هستی را درک کنی هنوز راه زیادی در پی داری اگر تمام مراحل را با موفقیت طی کنی تحول بزرگی دروجودت ایجاد می گردد که عامل اساسی برای وصول به حقایق می باشد در آن صورت بسیاری از رازها ی ناشناخته به شناخت های گورا مبدل می گردد این شناخت ها اثرات عمیقی در زندگی خواهند داشت . آری این چه غوغائی است که اکثر پدیده های جهان مشتاقانه در آتش می سوزند ، ارغوان را چه شده است این همه در آتش عشق بی تابی می کند و پروانه را چه کسی واداربه فداکاری کرده است مفهوم سوختن شمع درچیست و معنی فداکاری عاشق بخاطر وصال به معشوق به چه دلیل است همه این چراها و چگونگی ها بخاطر چه چیز است و این همه خواهش ها و تمناها برای چیست و ...

 

/ 0 نظر / 26 بازدید