انگشت نشانه

هرشهروندی که خواست انگشت نشانه خودرا جهت نشان دادن مقصر به طرف شهروند ديگر بگيرد لطفا به سه انگشتی که به طرف او نشانه رفته است دقت نماييد.

آمادگی برای زلزله

در شهری زلزله آمده بود تعدا زيادی از خانه هارا خراب کرده و عده بسياری مرده و مجروح گذاشت همه گفتند آمادگی نداشتيم بارديگر زلزله آمد تعداد زيادی از خانه ها را خراب کرد و عده ای مجروح شدند . باز اهالی گفتند آمادگی نداشتيم . بارديگر زلزله آمد اين بار کسی نمرد و کسی نيز مجروح نشد چون مردم آن شهر و ساختنمانهای آن شهر آمادگی لازم را پيدا کرده بودند.

نقل از کتاب شهرخوب و شهروند خوب تاليف دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول سال ۸۳

/ 0 نظر / 4 بازدید