نکته های شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش چهارم

نکته های شیرین و عبرت انگیز دررابطه با ازدواج بخش چهارم

با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش .

سینکا لویس

خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید.

پاستور

ازدواج کنید ، به هروسیله ای که می توانید ، زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد ، و اگرگرفتار یک همسر بدشدید فیلسوف بزرگی می شوید .

سقراط

قبل از رفتن به جنگ یکی دوبار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعاکن ،

یکی از دانشمندان لهستانی

مطیع مرد باشید تا او شمارا بپرستد .

کارول بیکر

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هرچه پیرتر شدم برای او عزیزترباشم .

اگا تا کریستی

هرچه متاهلان بیشتر شوند جنایتها کمتر خواهد شد .

ولتر

هیچ چیز غرورمردرا به اندازه شادی همسرش بالا نمی برد چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند .

جانسون

  ادامه دارد

/ 0 نظر / 6 بازدید