کارمند دانا ساز مان توانا (۲۵) بذر اميد

 

شرح وظايف

اولين کاری که هر کارمند در بدو استخدام بايستی انجام دهد آشنايی با شرح شغل و شرح وظايف است تا بداند چه بايد بکند ، آخرين کاری که هرکارمند در هنگام بازنشستگی بايستی انجام دهد مراجعه به شرح وظايف است که بداند چقدربه وظيفه خودش عمل کرده است ، با اين تفاوت که در شرح وظيفه نمی نويسند روزانه چه تعداد دل ، توسط تو شاد می شود ؟

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا  تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

نام مشتری

ياد گرفتن نام ارباب رجوع بهترين راه نفوذ و بها دادن به اوست ، زيباترين کلمه ای که هرشخصی دوست دارد زياد بشنود نام خودش است .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا  تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

تفاوت

فرق است بين سازمانی که در آن جا افراد به هم کمک می کنند تا شخص نيفتد ، با سازمانی که افراد به هم کمک می کنند تا کسی نايستد .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا  تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

طرح جديد

رئيس واحدی احساس کرد کارمندجديدی که در قسمت او استخدام شده است  دارای طرح و ايده جالبی برای افزايش کيفيت خدمات سازمان است ، او آن طرح را به رئيس سازمان نشان داد و طرح در سازمان برای اجرا تصويب شد ، سال ها گذشت و آن جوان به عنوان رئيس سازمان سکان هدايت سازمان را به عهده گرفت و روز خداحافظی آن ((رئيس واحد)) که حال زير نظر آن جوان کارمی کرد درجمع کارکنان گفت : امروز روز خدا حافظی کسی از سازمان است که من اورا پدر معنوی خود می نامم .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا  تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

بذر اميد

بهتر است در محيط اداره بذر اميد بپاشيم تا موقع درو ، گياه هرز نا اميدی را درو نکنيم ، بهتر است در محيط اداره به هم کمک کنيم تا موقع نيازمندی تنها نباشيم ، بهتر است غصه ها و خستگی های خودرا از اداره به خانه نبريم تا موقع آمدن از خانه به اداره با نشاط باشيم ، بهتر است به جز بهتر شدن به هيچ چيز ديگر فکر نکنيم تا اسم خودمان را در ليست بندگان صالح خدا پيداکنيم .

نقل از کتاب کارمند دانا و سازمان توانا  تاليف دکتر غلام حسين عدالتی چاپ اول سال 85

 

                ادامه ..                                                                                                   برگشت به صفحه اصلی

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
مريم

سلام خوبی.... ممنون به من سر ميزنی و تنهام نميگذاری.... متن زيبايی نوشتيد... من هم به روزم و منتظرشما در حسرت عشق ...موفق و پايدار باشيد...قربانت مريم

دکتر ارباسی

سلام منم آپ کردم: کارگاه مدیریت زمان تست های دانشکده پزشکی نیویورک