دل و دینم شد

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست      گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

شرح بیت

تحیر و حیرانی سرتاسر وجودم را فرگرفته بود خیلی تلاش می کردم تا از این حالت دور شوم ولی امکانش نبود یک چیزی دردرونم غوغا می کرد به من گفتنی های بیشماری را می گفت و مرا به اندیشه و تفکر وامی داشت , تفکر و تامل در پیرامون ناشناخته ها و آنچه که هندسه هستی را ترسیم کرده است , اگر جزئی از عالم را درنظر بگیریم و درچگونگی آن جز اندیشه کنیم و خصوصیات و ویژگی های آن جز را مورد بررسی قراردهیم به بی نهایت های زیادی می رسیم که قبلا از آن غافل بودیم , هرکدام از اجزا عالم هستی بی نهایت های خاص خودرا دارند و دم به دم به ما هشدارهای تکان دهنده ای می دهند ولی ما ازدرک آن عاجز هستیم , انگار دل ما درجای دیگری پرسه می زند و چندان اعتنایی به حوادث و رویدادهای اطراف خود نمی کند , و خودرا مشغول چیز های کوچک و بی ارزش ساخته است , همانند کودکان در شیرینی اسباب بازی های ناچیز خود غوطه وراست , از گذر زمان و لحظات و ثانیه های آن بی خبراست , آری دل به چیز های غیر معقول سپرده ایم و گاهی اوقات خودمان به حال خود می خندیم ولی حاضر نیستیم از خواسته هاو تعلقات بی مورد دست برداریم , تنها هدف اصلی زندگی مان داشتن همین تعلقات است وجود این وابستگی ها مارا از مسیر واقعی حیات دور ساخته است , از داشتن عناوین و مفاهیم زودگذر بسیار خوشحالیم , رفتارمان طوری است که ناخواسته دیگران هم از ما الگو می گیرند و زندگی را آنچنانکه هست نپذیرفته ایم , درکوچه و پس کوچه های بی راهه در حرکتیم , بدون اینکه مقصدی داشته باشیم و دلمان به تشریفات آنچنانی و مزایای کاذب آن خوش است , توانایی های خودرا در این راه بسیج کرده ایم و درکشاکش نیرو و توانایی دیگران خودرا قربانی ساخته ایم هرگز از خواسته های بی نهایت و غیرمعقول عقب نشینی نمی کنیم راستی این همه شتابان به کجا می رویم , دلبرمان همان معشوق زمینی شده است و بخاطر جلب رضایت آن به کارهای عجب و غریبی دست می زنیم واز حدود مان پا فراترنهاده ایم , همه چیز را زیر پا له می کنیم به خواسته معقول و حقوق منطقی دیگران بی احترامی می کنیم , درگفتار شیرین سخن , چرب زبان , اندرزگو , مصلح واقعی اجتماع , خیرخواه دیگران ولی درعمل خشونت طلب , پرخاشگر , متجاوز به حقوق دیگران , ستم کردن به مظلومان و ضعیفان ,  متاسفانه حالمان اینگونه شده است , چه کنیم ....

 

/ 0 نظر / 24 بازدید