دربستردرون بخش شصت و دوم

تلخ و شیرین زین نظـــــــر ناید پدید      از دریچـــــــــــــــــه عاقبت دانند دید

چشم آخـــــــربین تواند دید راست      چشم آخربین غرورست و خطاست

ای بسا شیرین که چون  شکـربود      لیک زهـــــــــــراندرشکرمضمــــــربود

آنک زیرکتــــــــــــرببو بشناسدش       آن دگــــــــــرچون برلب و دندان زدش

پس لبش ردش کند پیش ازگلـو        گــــــــــرچه نعره می زند شیطان کلوا

وآن دگررا درحـــدث سوزش دهد       ذوق آن زخم جگــــردوزش دهــــــــــد

وآن دگـــــــــررا بعد  ایام و شهور       وآن دگــــررا بعد مرگ ازقعـــــــــــــرگور

وردهندش مهلت اندرقعــــــرگور      لابد آن پیداشود  یـــــــــــــــــــوالنشور

 

نقل از صفحه-1090--  از کتاب شرح مثنوی شریف جلد سوم جزنخستین از دفتر اول تالیف بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زوار

 

چشم آخربین : به کسرخا ، چشم عاقبت بین ، چشم غیبی که فریب ظاهرنمی خورد و نظر برعاقبت دارد

چشم آخربین : به ضم خا ، دیده ی حسی و حیوانی که به ظاهر فریفته می شود ومانند ستور دربند علف است

مضمر: به ضم میم و سکون ضاد و فتح میم ، نهفته ، پنهان کرده

گلو: به ضم گاف ، چنین است

کلوا : بخورید

حدث : به فتح حا ودال ، مدفوع و افکنده ی روده انسان

شهور : جمه شهر به معنی ماه

یوم النشور : روزقیامت که مردگان ازگوربرمی خیزند و درصحرای محشر پراکنده می شوند

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
سيستم وبلاگدهي جديد لاين بلاگ

يه سيستم فوق العاده حرفه اي براي وبلاگ نويسان کاملا رايگان ايندکس بسيار بسيار سريع در گوگل و ياهو ثبت رايگان وبلاگ شما در هزاران دايرکتوري سايت هاي ايراني و خارجي همين حالا وبلاگتون رو در لاين بلاگ بسازيد www.lineblog.ir