دربستردرون

مرا به هرچه کنی دل نخواهی آزردن       که هرچه دوست پسندد بجای دوست رواست

عشق بی صدق و راستی نتواند بود و بی استقامت و پایداری به کمال نتوان رسید و بدین جهت قهرمحک و مایه ی آزمایش نقد صدق و استقامت است ، معشوق بدین محک عاشق را دربوته ی آزمایش می گذارد و می آزماید و به میزان بلاو درد ، نقد وجودش را هرچه دقیق تر می سنجد زیرا لذت و خوشی و یافتن کام آرزوی عاشق است و صدق و استقامت را درنیل مراد نمی توان آزمود ، ناکامی و بی مرادی است که معیار صدق و پایداری جوانمردان است پس معشوق شعله ی قهر و بلابرجان عاشق می گمارد تا درجه ی اورا درعاشقی بیازماید ، عاشق صادق قهر را به جان می خرد تا از آزمایش سربلند بیرون آید و آنگاه معشوق آرزوخواه و مراد جوی وی گردد پس می توان گفت که عاشق قهر را دوست تر می دارد از آن رو که بوسیله آن راستی و ثبات قدم خویش را درمعرض امتحان می گذارد . وزین پس عاشق را حالتی شریف تر ووالاتر است و آن ، استغراق اوست دروجود معشوق چنانکه وجود وی بتمامت از معشوق پر و لبریز می گردد و اورا به هیچ روی ارادت و خواهشی باقی نمی ماند و منتظر است تا معشوق برسروی چه حکم راند و چه برهستی او گمارد او به خود و برای خود هیچ نمی خواهد آن می جوید که معشوق فرماید پس اگرلطف باشد و یا قهر بجان می پذیرد و فرمان دوست را برسرو چشم می نهد و هیچ یک از صفات قهر ونعوت لطف پیش او تفاوت ندارد برای آنکه ترجیح و گزینش از آثار بقای وصف و آرزوست و آن با تسلیم و انقیاد وفناکه حاصل استغراق است مباینت دارد و بنابراین عاشق برقهرو لطف بنحومساوی عشق می ورزد و هریک را بجای خود به جان و دل می پذیرد.

 

نقل از صفحه622--  از کتاب شرح مثنوی شریف جلد دوم جزنخستین از دفتر اول تالیف بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات زوار

 

انقیاد : رام شدن ، مطیع شدن ، فرمانبرداری ، و فروتنی

/ 2 نظر / 22 بازدید
هورمزد

سلام.بسیار عالی...موفق باشید [لبخند]

بهترین کسب درآمد اینترنتی

سلام خداییش وبلاگ خوبی داری اگه می خوای از بازدید های وبلاگت درامد مستقیم بگیری می تونی تو سایت زیر عضو بشی و بعد از اینکه پولت به 1000 تومن رسید تو کمتر از 12 ساعت بگیریش فقط کافیه کد کسب درامد رو ازش بگیری و تو وبلاگت بزاری من خودم عضوشم سایتش عالیه. http://parspa.s2a.ir