ناله عشاق

سلام؛

53.gif53.gif53.gif          53.gif53.gif53.gif          53.gif53.gif       

دوستان عزیز و گرامی  گفتنی ها و حرفهای زیادی دارم بغض گلویم را گرفته است . دردها و رنجهای بیشماری را متحمل شده ام  عمری را در آتش عشق سوخته ام و با تمامی ناملایمات و مصائب روزگار ساخته ام . عشق ورزیدن و سوختن را بیشه خود کرده ام . عشق من عشق مجازی و یا صوری نیست . عشق من عشق الهی است . عشقی که در آن همه مردم باید بطور یکسان و با توجه به استعدادها ی خود از امکانات و نعمتهای الهی بهره مند شوند . در عشق و اعتقاد من دروغ و ریائی وجود ندارد بلکه همه چیز صاف و ساده  و بی آلایش است . تازه شروع کاراست نمی خواهم بیش از این سرتان را بدرد آورم در آینده نزدیک باب سخن را بادوستان و یاران عشق و حقیقت خواهم گشود.53.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید