ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی روحی - یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤

نکته های شیرین و عبرت انگیزی درمورد ازدواج بخش سوم

                            

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود ، بهترین دوست شما می شد .

بردون

با همسر خود مثل یک کتاب رفتارکنید و فصل های خسته کننده اورا اصلا نخوانید .

سونی اسمارت

برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد باید کرباشد و زن لال .

سروانتس

ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ شجاعت می خواهد .

کریستین

تا یک سال بعد از ازدواج ، مرد وزن زشتی های یکدیگر را نمی بینند .

اسمایلز

پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آن هارا روی هم بگذارید .

فرانکلین

خانه بدون زن گورستان است .

بالزاک

تنها علاج عشق ، ازدواج است .

آرت بو خوالد

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هردو زنده می شوند و اگر بد شد هر دو می میرند.

سعید نفیسی

ازدواج عبارت است از سه هفته آشنائی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ وسی سال تحمل .

تن

شوهر مغز خانه است و زن قلب آن .

سیریوس

عشق سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .

بالزاک

قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم.

لرد لو چستر

مردانی که می کوشند زن هارا درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.

بن بیکر

     ادامه دارد

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :