ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی روحی - یکشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٤

نکته های شیرین و عبرت انگیز درمورد ازدواج بخش دوم

                            

برای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی .

ضرب المثل چینی

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن .

ضرب المثل چینی

اگر خواستی اختیار شوهرت را دردست بگیری اختیار شکمش را دردست بگیر

ضرب المثل اسپانیائی

اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دورنگه دار

ضرب المثل ترکی

ازدواج مقدس ترین قرارداد ها محسوب می شود

ماری آمپر

ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد.

ضرب المثل اسپانیائی

ازدواج زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است .

ضرب المثل فرانسوی

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هردو موجب پشیمانی است .

سقراط

ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیرممکن خواهدبود.

بورنز

ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد برای پول هم از بین می رود.

رولاند

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است .

ناپلئون

اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند دونفر را بدبخت کرده است .

محمد حجازی

انتخاب پدرو مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم .

پرل باک

 ادامه دارد

 

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :