ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: علی روحی - چهارشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٤

نکته های شیرین و عبرت انگیز درمورج ازدواج  بخش اول

                    

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت .

ضرب المثل آلمانی

مردی که بخاطر پول زن می گیرد به نوکری می رود.

ضرب المثل فرانسوی

لیاقت داماد به قدرت بازوی اوست.

ضرب المثل چینی

زنی سعادتمند است که مطیع شوهرباشد.

ضرب المثل یونانی

زن عاقل با داماد بی پول خوب می سازد.

ضرب المثل انگلیسی

زن مطیع فرمانروای قلب شوهراست.

ضرب المثل انگلیسی

زن و شوهر اگر یکدیگررا بخواهند درکلبه خرابه هم زندگی می کنند.

ضرب المثل آلمانی

داماد زشت و باشخصیت به از داماد خوش صورت بی لیاقت.

ضرب المثل لهستانی

دختر عاقل ، جوان فقیررا به پیر ثروتمند ترجیح می دهد.

ضرب المثل ایتالیائی

داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بد اخلاقی محروم گشته ای .

ضرب المثل فرانسوی

درموقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و درموقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.

ضرب المثل آذربایجانی

ادامه دارد         

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :