ندای عشاق
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: علی روحی - دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥

انديشه های بزرگان

 

راز ريزچشمی :

شايد ريزی چشم ژاپنی ها باعث شده است که آن ها ريزتر ببينند و دقيق تر بنگرند ، جزئی ترين پيشرفتها را بسنجندو را ه های کوچک را امتحان و مشکلات را به واحدهای کوچک تر تبديل کنند و در گروههای  کوچک آن هارا حل کنند .

نقل از صفحه 317 جلد2 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ آذر سيما سال 1383

مدير مدرسه ای جهت کمک مالی به مدرسه به اوليا نوشت : اگر فکر می کنيد دانائی فرزندتان برای شما گران تمام می شود بهتر است خودتان را برای هزينه های نادانی فرزندتان که برشما و جامعه تحميل خواهد شد آماده نمائيد .

نقل از صفحه 332 جلد2 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ آذر سيما سال 1383

مقصر کيست ؟ اگر دنبال مقصربگرديم عمرمان را هدر داده ايم چون به صرف تنبيه مقصر علت را از بين نبرده ايم ولی اگر سرچشمه مسائل را بررسی کنيم راه بهبود را پيدا خواهيم کرد.

نقل از صفحه 391 جلد2 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ آذر سيما سال 1383

مديريت يعنی : شعله ورشدن و شعله ورکردن.

نقل از صفحه 451 جلد2 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ آذر سيما سال 1383

بزرگترين معضل مدارس ما ترويج فرهنگ نخبه پروری است ، برای اينکه يکی برنده باشد ، بايد عده زيادی بازنده شوند ، در حالی که مدرسه جائی است که همه بايد احساس کنند برنده هستند.

نقل از صفحه 228 کتاب ايده های بلورين برای مدارس نوشته دکتر غلامحسين عدالتی چاپ اول چاپ آذر سيما سال 1383

هنگامی که شما به تلقين کلامی می پردازيد ، برآن افکاری که درذهنتان جريان می يابد تاثيرمی گذاريد ، ذهن شما در يک زمان واحد تنها می تواند يک فکر را در خود جای دهد ، بنابراين هر تلقين از طريق پرکردن ذهن شما با افکاری که پشتيبان هدف شما هستند عمل می کند ، اين کلمات به ذهن آنچه را بايد در باره شان فکر کند عرضه می کنند ، وقتی که به خود تلقين می کنيد (( اين ملاقات برای من بسيار موفقيت آميز خواهد بود)) ذهن شما به شکلی کاملا طبيعی شروع به فکر کردن در مورد افکاری مربوط به موفقيت آميز بودن آن ملاقات می کند . ذهن شما بدون هيچ تلاشی مفاهيم و پيام تلقين شمارا برمی گزيند ، اين عمل شما اگر چه درظاهر ساده و پيش پا افتاده به نظر می رسد می تواند در کمک به شما برای دست يافتن به نتايج دلخواهتان تاثيراتی چشمگير برجای گذارد.

نقل از صفحه 50و51کتاب قدرت ذهن در قرن21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول

ذهن خود آگاه شما به شکلی کاملا طبيعی محتوای آنچه را به خود تلقين می کنيد برخواهد گزيد و افکار صحيح و مناسب به خودآگاهی شما نفوذ خواهند کرد ، شما مجبور نيستيد خودرا واداربه کاری بکنيد.

نقل از صفحه 51کتاب قدرت ذهن در قرن21نوشته جان کئو با ترجمه مجيد پزشکی نشر نيريز چاپ اول


  

 

 

علی روحی
عشق اصل خوشی ها و منبع بی کران لذتهاست ، خوشی ها و حالتهائی که از عشق می تراود مانند عشق بی نهایت و فوق تصوراست و مانند عشق هرگز تمامی بدان راه ندارد ، معلول اسباب خارجی نیز نیست بلکه ریشه آن در مزرع جان گسترده می شود و به آب ذوق و هوای معرفت راستین پرورش می یابد آب و هوائی که به جهان غیب پیوستگی دارد و آلوده دود و دم نفس نیست تا گاهی سبز و تر و زمانی خشک و شرند ، باشد ، برگ و بار عشق یا حالتهای متولد از آن از جنس غم و شادی جسمانی نیست بلکه فرعی است مناسب اصل خود و بدین جهت آن را با عوارض نفسانی قیاس نتوان کرد. غم از خود خواهی و طلب زیادت منبعث می گرددانسان غم می خورد و اندوه می برد براآنکه می پندارد که خوشی و منفعتی از دست داده است ، خوشی و منفعت را بدان جهت می جوید که ثمره حیات یا مایه دوام زندگانی است بی خبر از آنکه هر غمی و اندوهی مقدمه و پیش آهنگ مرگ و ضد حیات است ، غم بدن را می کاهد و جان را ملول و رنجور می دارد و آن را آماده انحلال و فرسایش می سازد بدین سبب هر غم و رنجی جزئی از مردن است علاوه برآنکه رنج بردن در گسیختن تعلق است و هرکه تعلق بیشتر دارد سختی و دشواری افزون تری را برعهده می گیرد پس حرص و افزون جوئی به هنگام پیری که فاصله تا مرگ اندک تراست به حکم عرف و عادت و از جهت اخلاق نامطلوب تر است
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :